Inhoud

- De website
- Sociale media (Facebook)
- Gastspelers (orkest, koor, toneelgroep, dansgroep)
- Solist (instrumentaal, zang, dans, toneel)
- Dirigent
- Orkestleden
- Donateurs (vrienden van het Helders Kamerorkest)
- Bestuur
- OverzichtDe website

De website van het Helders Kamerorkest verzamelt geen gegevens (cookies, IP-adres) van de bezoekers van de website.

Persoonlijke gegevens die door het bestuur bewaard worden (zoals e-mailadressen van orkestleden) zijn via de website van het Helders Kamerorkest niet benaderbaar.

Persoonlijke gegevens op de website van het Helders Kamerorkest zijn de voornamen van de huidige orkestleden en het instrument dat elk orkestlid bespeelt, de namen van de huidige en voorgaande dirigenten en mogelijk tijdelijk in de aankondiging van een concert de naam van een solist.

Op de website staan ook foto's waarop en mogelijk ook filmfragmenten waarin deelnemers (orkestleden, gastspelers, koorleden, dirigenten, solisten) aan activiteiten in het verleden van het Helders Kamerorkest herkenbaar zichtbaar zijn.

In foto's van programmaboekjes en posters kunnen de volledige namen van dirigenten en solisten zichtbaar zijn.

Ons optreden is vrijwel altijd een openbaar optreden waarbij veel publiek aanwezig is. Dit publiek maakt foto's en films en kan deze op sociale media verspreiden. Een deel van deze opnames worden aan het Helders Kamerorkest overhandigd en een deel daarvan wordt op de website van het Helders Kamerorkest geplaatst. Omdat deze foto's en eventueel ook filmfragmenten tijdens een openbaar optreden gemaakt zijn wordt voor het voor het plaatsen hiervan geen toestemming gevraagd aan de mensen (dit kunnen zowel orkestleden als publiek zijn) die op deze foto's of in deze filmfragmenten herkenbaar zichtbaar zijn.

Anders is het met een besloten optreden. Bijvoorbeeld een optreden in een basisschool met leerlingen en ouders als publiek of een optreden in een zorginstelling met inwoners en familie van inwoners als publiek. Van een besloten optreden zullen alleen foto's of filmfragmenten op de website van het Helders Kamerorkest of op sociale media geplaatst worden na overleg en met toestemming.

Als je via de menu-knop Contact vanaf de website van het Helders Kamerorkest een e-mail verzendt dan worden de gegevens die je hebt ingevuld (naam, e-mailadres en bericht) verzonden naar de secretaris van het Helders Kamerorkest die deze gegevens zal bewaren om je vragen of opmerkingen te kunnen beantwoorden en mogelijk ook later nog eens contact met je op te kunnen nemen.

Je hebt het recht het bestuur te verzoeken je persoonlijke gegevens die op de website zichtbaar zijn of die je via Contact aan de secretaris verzonden hebt aan te passen of te verwijderen en het bestuur zal aan dat verzoek voldoen.

Je hebt het recht het bestuur te verzoeken foto's waarop of films waarin je herkenbaar zichtbaar bent te verwijderen van de website van het Helders Kamerorkest. Het bestuur zal aan dit verzoek voldoen of deze foto's of films zodanig bewerken dat je niet meer herkenbaar zichtbaar bent.

We vragen je wel dit verzoek alleen om zwaarwegende redenen in te dienen. Foto's en films zijn voor het orkest van belang om zichtbaar te zijn op internet en potentiële orkestleden zin te laten krijgen in het orkest mee te komen spelen. Oude foto's en films brengen het verleden van het orkest tot leven. Het verwijderen of bewerken van foto's en films is niet alleen voor het bestuur een moeilijke opgave, het is ook voor de beeldvorming van het orkest naar de buitenwereld toe heel ingrijpend en het is een ingrijpende aantasting van de zichtbare geschiedenis van het orkest.Sociale media (Facebook)

Het Helders Kamerorkest heeft ook een bladzijde op Facebook. Het bestuur hoopt hiermee het orkest bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Foto's en mogelijk ook filmfragmenten zijn misschien wel het meest belangrijk op Facebook. Foto's en filmfragmenten die op de website staan kunnen ook op Facebook geplaatst worden en omgekeerd kunnen foto's en filmfragmenten van Facebook ook op de website geplaatst worden.

Ons optreden is vrijwel altijd een openbaar optreden waarbij veel publiek aanwezig is. Dit publiek maakt foto's en films en kan deze op sociale media verspreiden. Een deel van deze opnames worden aan het Helders Kamerorkest overhandigd en een deel daarvan wordt op de bladzijde van het Helders Kamerorkest op Facebook geplaatst. Omdat deze foto's en eventueel ook filmfragmenten tijdens een openbaar optreden gemaakt zijn wordt voor het plaatsen hiervan geen toestemming gevraagd aan de mensen (dit kunnen zowel orkestleden als publiek zijn) die op deze foto's of in deze filmfragmenten herkenbaar zichtbaar zijn.

Anders is het met een besloten optreden. Bijvoorbeeld een optreden in een basisschool met leerlingen en ouders als publiek of een optreden in een zorginstelling met inwoners en familie van inwoners als publiek. Van een besloten optreden zullen alleen foto's of filmfragmenten op de website van het Helders Kamerorkest of op sociale media geplaatst worden na overleg en met toestemming.

Je hebt het recht het bestuur te verzoeken foto's waarop of films waarin je herkenbaar zichtbaar bent te verwijderen van de bladzijde van het Helders Kamerorkest op Facebook. Het bestuur zal aan dit verzoek voldoen of deze foto's of films zodanig bewerken dat je niet meer herkenbaar zichtbaar bent.

We vragen je wel dit verzoek alleen om zwaarwegende redenen in te dienen. Foto's en films zijn voor het orkest van belang om zichtbaar te zijn op internet en potentiële orkestleden zin te laten krijgen in het orkest mee te komen spelen. Oude foto's en films brengen het verleden van het orkest tot leven. Het verwijderen of bewerken van foto's en films is niet alleen voor het bestuur een moeilijke opgave, het is ook voor de beeldvorming van het orkest naar de buitenwereld toe heel ingrijpend en het is een ingrijpende aantasting van de zichtbare geschiedenis van het orkest.Gastspelers (orkest, koor, toneelgroep, dansgroep)

Gastspelers spelen (zingen, dansen) tijdelijk mee in het Helders Kamerorkest voor deelname aan een door het Helders Kamerorkest of een andere organisatie georganiseerde activiteit. Bijvoorbeeld ter versterking van het orkest of in een projectkoor tijdens een concert of een optreden op de Dag van de Muziek of als deelnemer aan de Open Speeldag.

Van gastspelers vragen wij alleen de naam, het e-mailadres en de vaardigheid (instrument, zang, dans). Deze informatie bewaren we niet alleen in de aanloop naar de activiteit maar ook na de activiteit om de gastspeler in de toekomst te kunnen uitnodigen deel te nemen aan nieuwe activiteiten van het Helders Kamerorkest.

Voor bepaalde activiteiten zoals de Open Speeldag vragen we aan gastspelers een eigen financiële bijdrage. De penningmeester zal via e-mail het bankrekeningnummer doorgeven waarop de eigen bijdrage overgemaakt kan worden. De penningmeester zal bijhouden welke gastspelers de eigen bijdrage betaald hebben.

Activiteiten van het Helders Kamerorkest zijn vrijwel altijd openbaar. Tijdens de activiteit kunnen door het publiek foto's of films gemaakt worden waarin je herkenbaar zichtbaar bent. Deze foto's en films kunnen op sociale media geplaatst worden. Ook het Helders Kamerorkest kan deze foto's en fragmenten uit deze films op de website van het Helders Kamerorkest of op de bladzijde van het Helders Kamerorkest op Facebook plaatsen. Als herkenbaar zichtbaar zijn op foto's of in films die op internet geplaatst kunnen worden een probleem voor je is of zou kunnen worden dan adviseren we je nadrukkelijk niet deel te nemen aan de activiteiten van het Helders Kamerorkest.

Je hebt het recht het bestuur te verzoeken je persoonlijke gegevens die je aan de secretaris verzonden hebt (naam, e-mailadres, vaardigheid) aan te passen of te verwijderen en het bestuur zal aan dat verzoek voldoen.

Lees voor meer informatie over foto's en films waarin je herkenbaar zichtbaar bent verder onder "De website" of "Sociale media".Solist (instrumentaal, zang, dans, toneel)

Van een solist vragen wij de naam, het e-mailadres, de vaardigheid (instrument, zang, dans, toneel). Deze informatie bewaren we niet alleen in de aanloop naar de activiteit maar ook na de activiteit om je in de toekomst te kunnen uitnodigen deel te nemen aan nieuwe activiteiten van het Helders Kamerorkest.

Indien je een vergoeding ontvangt dan zal de penningmeester het bankrekeningnummer vragen waarop de vergoeding overgemaakt kan worden. Dit rekeningnummer wordt bewaard tot na het betalen van de vergoeding.

Activiteiten van het Helders Kamerorkest zijn vrijwel altijd openbaar. Tijdens de activiteit kunnen door het publiek foto's of films gemaakt worden waarin je herkenbaar zichtbaar bent. Deze foto's en films kunnen op sociale media geplaatst worden. Ook het Helders Kamerorkest kan deze foto's en fragmenten uit deze films op de website van het Helders Kamerorkest of op de bladzijde van het Helders Kamerorkest op Facebook plaatsen. Als herkenbaar zichtbaar zijn op foto's of in films die op internet geplaatst kunnen worden een probleem voor je is of zou kunnen worden dan adviseren we je nadrukkelijk niet deel te nemen aan de activiteiten van het Helders Kamerorkest.

Als solist zal je volledige naam in de aankondiging van het optreden op de website van het Helders Kamerorkest en op de bladzijde van het Helders Kamerorkest op Facebook nadrukkelijk genoemd worden. Je zult, eventueel in combinatie met een foto, genoemd worden op posters die in Den Helder en omstreken opgehangen worden en in berichten in dagbladen. In het programmaboekje dat het publiek voor aanvang van het optreden krijgt zal je naam en een foto met een beschrijving van je voorgeschiedenis opgenomen zijn.

Indien je bepaalde voorwaarden voor deelname hebt dan vragen we je deze zo snel mogelijk aan de voorzitter of secretaris door te geven. Het bestuur kan dan overleggen of dit geen probleem is of dat het een zo groot bezwaar is dat van verdere samenwerking afgezien moet worden. Het is bijvoorbeeld in het verleden voorgekomen dat een solist geen filmfragmenten van het concert op de bladzijde van het Helders Kamerorkest op YouTube en Facebook wou. Dat was voor het bestuur geen probleem en aan dat verzoek is gehoor gegeven.

Je hebt het recht het bestuur te verzoeken je persoonlijke gegevens die je aan de secretaris verzonden hebt (naam, e-mailadres, vaardigheid) aan te passen of te verwijderen en het bestuur zal aan dat verzoek voldoen.

Lees voor meer informatie over foto's en films waarin je herkenbaar zichtbaar bent verder onder "De website" of "Sociale media".


Dirigent

De dirigent is het boegbeeld van de vereniging. Je naam en foto's zullen nadrukkelijk getoond worden op de website van het Helders Kamerorkest en op de bladzijde van het Helders Kamerorkest op Facebook.

In de aankondiging van een optreden van het orkest zal je naam, eventueel in combinatie met een foto, genoemd worden op posters die in Den Helder en omstreken opgehangen worden en in berichten in dagbladen. In het programmaboekje dat het publiek voor aanvang van het optreden krijgt zal je naam en een foto met een beschrijving van je voorgeschiedenis opgenomen zijn.

Het bestuur bewaart de volgende persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres, bankrekeningnummer en ontvangen vergoedingen. Het bestuur zal je naam en e-mailadres ook na het beëindigen van de overeenkomst bewaren om je later nog eens te kunnen uitnodigen voor bijvoorbeeld een reünie.

In notulen van vergaderingen kun je genoemd worden als een bestuurslid of orkestlid een vraag of opmerking over de dirigent heeft.

Op de website van het Helders Kamerorkest en op sociale media (Facebook) worden foto's en mogelijk ook filmfragmenten geplaatst van activiteiten van het Helders Kamerorkest. Op deze foto's of in deze filmfragmenten zul je herkenbaar zichtbaar zijn.

Je hebt het recht het bestuur te verzoeken je persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres) aan te passen of te verwijderen en het bestuur zal aan dat verzoek voldoen. Voor het goed functioneren van het orkest is het echter noodzakelijk dat het bestuur gedurende de samenwerking deze gegevens mag bewaren.

Zie voor meer informatie over foto's en filmfragmenten op de website en sociale media (Facebook) onder "De website" en "Sociale media".Orkestleden

Het bestuur bewaart de volgende persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres, instrument dat je bespeelt en de partij die je speelt (bijvoorbeeld 1e violen of 2e violen). Deze informatie zal het bestuur ook na je lidmaatschap bewaren om je later nog eens te kunnen uitnodigen voor nieuwe activiteiten van het Helders Kamerorkest (bijvoorbeeld om je uit te nodigen als gastspeler of voor een reünie).

Verder bewaart het bestuur informatie over betaalde contributie en eventuele eigen bijdragen voor bijzondere activiteiten zoals de Open speeldag.

In notulen van vergaderingen zal je volledige naam weergegeven worden onder "Aanwezig" of "Afwezig" en daar waar je een vraag stelde of een opmerking maakte.

Voorafgaand aan een jaarvergadering zal aan de orkestleden de volgende vertrouwelijke informatie toegezonden worden: notulen van de voorgaande jaarvergadering, jaarverslag van de penningmeester, jaarverslag van de secretaris, begroting van de penningmeester, agenda van de voorzitter. De orkestleden dienen deze informatie als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met anderen buiten het Helders Kamerorkest.

Op de website van het Helders Kamerorkest staat alleen je voornaam onder "Orkestleden".

Op de website van het Helders Kamerorkest en op sociale media (Facebook) worden foto's en mogelijk ook filmfragmenten geplaatst van activiteiten van het Helders Kamerorkest. Op deze foto's of in deze filmfragmenten kun je herkenbaar zichtbaar zijn. Als herkenbaar zichtbaar zijn op foto's of in films een probleem voor je is of zou kunnen worden dan raden we je nadrukkelijk aan niet deel te nemen aan de activiteiten van het Helders Kamerorkest.

Je hebt het recht het bestuur te verzoeken je persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, instrument dat je bespeelt) aan te passen of te verwijderen en het bestuur zal aan dat verzoek voldoen. Voor het goed functioneren van het orkest is het echter wel van groot belang dat het bestuur gedurende je lidmaatschap deze gegevens mag bewaren.

Zie voor meer informatie over foto's en filmfragmenten op de website en sociale media (Facebook) onder "De website" en "Sociale media".Donatuers (vrienden van het Helders Kamerorkest)

Donateurs (vrienden van het Helders Kamerorkest) zijn een financiële basis en ons trouw publiek.

Van donateurs bewaren we de naam en het e-mailadres. Het woonadres bewaren we alleen als de donateur geen e-mailadres heeft. En we bewaren in een overzicht of je het jaarlijkse bedrag overgemaakt hebt.

Donateurs krijgen voor elk concert een uitnodiging met informatie over het concert. Bij elk concert krijgt de donateur 2.50 euro korting op de toegangsprijs. Eenmaal per jaar ontvang de donateur een e-mail (of brief) van de penningmeester met het verzoek de donatie over te maken op de betaalrekening van het Helders Kamerorkest.

Je hebt het recht het bestuur te verzoeken je persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres/woonadres) aan te passen of te verwijderen (opzeggen donateur zijn) en het bestuur zal aan dat verzoek voldoen.Bestuur

Persoonlijke informatie (naam, e-mailadres, instrument, betaalde contributie, betaalde eigen bijdragen, ontvangen vergoedingen) zullen door het bestuur niet aan anderen buiten het bestuur van het Helders Kamerorkest doorgegeven worden.

Het bestuur plaatst geen persoonlijke informatie (behalve voornaam, zie onder "website") op de website van het Helders Kamerorkest zodat het onmogelijk is voor kwaadwillenden om via de website toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die het bestuur bewaart.

Bij het verzenden van een e-mail naar meerdere adressen tegelijkertijd zal het bestuur de functie BCC (Blind Copy) gebruiken zodat de ontvangers niet de e-mailadressen van de andere ontvangers kunnen zien.

De bestuursleden beveiligen de computer waarop persoonlijke informatie staat met een wachtwoord zodat anderen geen toegang tot persoonlijke informatie hebben.Overzicht

Overzicht
Overzicht
Overzicht